DE WEG IS WIJZER DAN DE WEGWIJZER main menu

Home About Services Testimonial Contact

Prof. dr. Ulrich Libbrecht

Comparatieve Filosofie

Prof. dr. Ulrich Libbrecht (°1928 - † 2017) is een autoriteit in de oosterse en comparatieve filosofie. Hij studeerde sinologie in Gent, promoveerde in 1972 cum laude aan de R.U. Leiden en werd datzelfde jaar hoogleraar in Leuven met als opdracht sinologische studies, Chinese filosofie en Boeddhologie. Hij richtte ook de School voor Comparatieve Filosofie in Antwerpen op. Voor de nieuwste informatie verwijzen wij U graag door naar het Libbrechtgenootschap.

Biografie

° Avelgem, 1928

1948: Grieks-latijnse humaniora, college Menen.

1952: Wetenschappelijk regent en leraar wiskunde te Oudenaarde.

1963: Licentiaat (grootste onderscheiding) in de oosterse taalkunde: Chinees, Sanskriet, Oosterse filosofie. Rijskuniversiteit Gent.

1971: Doctor cum laude in sinologie, met een proefschrift over de geschiedenis van de Chinese wiskunde (gepubliceerd door M.I.T.-press, U.S.A.), rijksuniversiteit Leiden, Nederland.

1973: Hoogleraar aan de K.U.Leuven, met leeropdracht: Klassieke sinologie, Chinese filosofie, incl. boeddhisme; geschiedenis van dewetenschap in China, aan het departement voor oosterse studies. Comparatieve Filosofie, aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

1982: stichter van het Ferdinand Verbiest Project.

1989: Stichter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen.

1994: op emeritaat.

1995: Stichter van de School voor Filosofie Oost-West-in Utrecht (Nederland).

Deelname aan congressen en studiebezoeken in Beijing, Tokyo, Kyoto, Hongkong, Taipei, Sydney, Berkeley, San Diego, Princeton, Honolulu, Rome, Wenen, Parijs, Cambridge, Lissabon, Manila, Macao, etc.

Boeken

01) Chinese Mathematics in the Thirteenth Century, M.I.T Press (1973)

02) Oosterse Wijsheid voor de Westerse Mens. Orion, (1974)

03) De vinger die naar de Maan wijst. Davidsfonds, (1979)

04) Astronoom van de Keizer. Davidsfonds, (1988)

05) De Geur van de Roos. Davidsfonds (1994)

06) Oosterse Filosofie, Davidsfonds, (1995)

07) Geen muren rond culturen (1995)

08) In Arren Moede(1996)

09) Inleiding comparatieve filosofie, 4 vols.Van Gorcum, Assen, 1995,1999, 2002,    2005

10) Een Glimlach uit het Oosten, Davidsfonds;(2000)

11) Het Antwoordloze Waarom (2001)

12) Burger van de Wereld, Damon, Budel, 2001

13) Encyclopedie van de Mystiek (2003)

14) Mijn Plaats is geen Plaats (2003)

15) Drakenaders van mijn Landschap, Lannoo (2004)

16) De Geelzucht van Europa (2004)

17) Is God dood?, Lannoo(2004)

18) Boeddha en Ik, Lannoo (2005)

19) Within the four seas, Peeters, Leuven (2007)

20) Citoyen du monde

21) Worldviews

22) Worden alle mensen Broeders? Over globalisering en verscheidenheid, Lannoo, 2007

23) Buddha et Moi. lulu.com, 2012

(De schuin gedrukte titels zijn volledig van mijn hand; in de andere heb ik een bijdrage geleverd)

 

Artikels

- Is Comparative Philosophy Meaningful ?

Filosofische bijdragen

"The Concept of Cheng, its Origin, Development and Philosophical Meaning", International Symposium on Confucianism and the Modern World, Taipei, 1987, pp301-341;

"Het Concept Natuur in Oost en West," Clusius Lecture, Leiden, 1996, pp. 4-19;

"Chinese Concepts of Time: yü-chou as space-time", Time and Temporality in Intercultural Perspective, 1996, pp. 75-92;

"Filosofische Achtergronden van het Taoïsme", Tao: de Weg van de Natuur, Nijmeegse Studies in de Filosofie van de Natuur en haar Wetenschappen, 5 (mei 1986), pp. 27-37; -

"Een oosterse renaissance voor Europa?" Samenspraak Herman de Dijn Ulrich Libbrecht, Kultuurleven, 64.3 (mei 1997), pp. 2-15;

"Grondslagen van het taoïstische Denken", Tijdschrift voor Filosofie (Leuven), 57.1 (maart 1995), pp. 3-35;

"Chinese Filosofische Teksten, een uitdaging aan de Hermeneutiek", Handelingen van het XXXIIIste Vlaamse Filologencongres, Antwerpen 1981, pp. 201-207;

"De impliciete Logika van het Chinees Wetenschappelijk Denken", Humour, Travail et Science en Orient,1988, pp.251-259;

"Prana = Pneuma = Ch’i?", Thought and Law in Qin and Han China, 1990, pp. 42-62;

 Bijdragen over de wetenschapsgeschiedenis van China 

"’Hsi-tu-shih’(Lapis serpentinus), a treatise by Ferdinand Verbiest," Bulletin of Chinese Studies, University of Hongkong, Vol.1, nr.2 ( 1987), pp. 317-341;

"Mathematical Manuscripts from the Tunhuang Caves", Explorations in the History of Science and Technology in China, Shanghai 1982, pp. 203-229;

"What kind of Science did the Jesuits bring to China?", Bibliotheca Instituti Historici S.I., vol. XLIX, Roma 1996, pp. 221-234;

"Joseph Needham’s Work in the Area of Chinese Mathematics", Past and Present, A Journal of Historical Studies, 87 (May 1980), pp. 30-39;

"Chinese Wiskunde", Simon Stevin, Wis-en Natuurkundig Tijdschrift, 49; 4(1975-76), pp. 145-158;

"Introduction of the Lapis serpentinus into China", Orientalia Lovaniensia Periodica, 18(1987), pp. 209-237;

"The Chinese Ta-yen Rule", Orientalia Lovaniensia Periodica, 3(1972), pp. 179-199;

"[Chinesische] Mathematik", China Handbuch, 1974, pp. 865-868;

"Het wetenschappelijk werk van Ferdinand Verbiest", Onze Alma Mater 1987, 4, pp. 309-324;

"The Astronomia Europea of Ferdinand Verbiest S.J.", Chintai Chung-kuo K’o-hsüeh Shih Lun-chi, Beijing, 1991;

"General Evaluation of the Scientific Work of Ferdinand Verbiest", Monumenta Serica Monograph Series, XXX, (1994), pp. 55-64.